Kaip matyti / filtruoti valandas, (Project, worker, data, Status, View settings)

Išdirbtas valandas galite pamatyti paspaudę, MENU skiltyje: Hours -> Hours report. Valandų ataskaitą galite parengti pasirinkę vieną ar kelis filtrus. Filtruoti galite pagal:
Projektą (Select project),
Darbuotoją (Select worker),
Datą (Select data). Jei netinka siūlomi datos nustatymai, rekomenduojame rinktis Custom. Tada galėsite patys rinktis rengiamos ataskaitos pradžios ir pabaigos datą.
Statusą (Status) čia pasirenkate projekto valandų ataskaitos statusą. Gali būti invoiced, tai yra tie, kuriems išrašytos sąskaitos. Not invoiced, tie kurie nefaktūruoti. Paid, tie, kurie apmokėti ir t.t.

View Settings, leidžia paslėpti arba parodyti tam tikrus valandų ataskaitos punktus, kurie gali būti neaktualūs ruošiant ataskaitą Jūsų klientui.