Kaip prideti darbuotoja

 

Pridėti darbuotoją galima dviem būdais:

 1. MENU skiltyje paspauskite Workers -> Add worker

 

 1. Kitas variantas, įvesti naują darbuotoją, yra paspaudus mygtuką +Add -> Add worker.

 

 • Request more info  

Greitam darbuotojo įvedimui, pasirinkite: 

Add Worker: On (Show quick add)

 

Pirminiam ir greitam darbuotojo įvedimui užtenka šios informacijos:

 • Darbuotojo vardo, pavardės, telefono numerio;
 • Darbuotojo pareigos;
 • Kalbos nustatymo, kuria darbuotojas naudos programėlę.

 

 • Request more info  

Norint Worker.nu turėti daugiau informacijos apie darbuotoją arba suteikti darbuotojui papildomas teises, pasirinkite: 

Add Worker: Off (Show quick add)

 • Request more info  

Skiltyje: Project selection. Turite galimybę darbuotoją priskirti konkrečiam vienam ar keliems projektams, kuriuose darbuotojas dirba arba pažymėti visus projektus. Darbuotojas prisijungęs prie savo Worker.nu aplikacijos matys tik tuos projektus, kurie bus jam priskirti. 

 

 • Request more info  

Skiltyje Worker Hours access settings, galite suteikti arba atimti darbuotojui papildomas teises atlikti šias funkcijas: 

 • See his hours. Jei pažymėsite šioje skiltyje – On, tada  darbuotojas galės matyti, kiek išdirbo valandų ir dienų nuo pat savo darbo pradžios. Ataskaitinį laikotarpį, darbuotojas galės rinktis savo nuožiūra. Jei darbuotojui mokate už išdirbtas valandas, tai ypač svarbu, nes padeda išvengti nesusipratimų ar nesutarimų, mokant algą.
 • Edit his hours. Šioje skiltyje pažymėję – On, suteiksite darbuotojui galimybę koreguoti išdirbtas valandas, jei padarė klaidą registruodamas savo išdirbtas valandas.
 • Add new worker. Čia pažymėje – On, darbuotojui suteikiate galimybė pridėti papildomą darbuotoją/ kolegą prie worker.nu sistemos. Šią funkciją ypač naudinga, suteikti darbuotojams, kurie atlieka administracines funkcijas arba yra atsakingi už darbuotojų priežiūrą darbo metu. Pridėti naują kolegą, jūsų darbuotojas, galės pasinaudojęs worker.nu aplikacija telefone.

 

 • Request more info  

Kaip pridėti naują kolegą per worker.nu aplikaciją telefone?

Darbuotojas savo telefone turi pasirinkti Add (Pridėti) -> Add new worker (Pridėti darbuotoją) -> tada supildoma informacija apie naują darbuotoją. Greitam darbuotojo suvedimui, žymime On – Show quick add  (Greitas pridėjimas). Pirminiam ir greitam darbuotojo įvedimui užtenka:

 1. Darbuotojo vardo, pavardės, telefono numerio;
 2. Darbuotojo pareigos;
 3. Kalbos nustatymo, kuria darbuotojas naudos programėlę.

 

 • Request more info:

Kokias galimybes suteikia Add new project nustatymas?

 • Add new project. Pažymėję  – On, suteiksite darbuotojui galimybę pridėti naują projektą, kuriame bus dirbama. Darbuotojas galės suvesti visą informaciją apie naują projektą: projekto pavadinimą, projekto darbo pradžios ir pabaigos valandas, pertraukos trukmę, priskirti darbuotojus, kurie dirbs naujame projekte, aprašyti klientą ir t.t.
 • Request more info:

Kaip pridėti naują projektą per worker.nu aplikaciją telefone?

Darbuotojas savo telefone turi pasirinkti Add (Pridėti) -> Add new project (Pridėti projektą) -> tada užpildote informacija apie naują projektą. Greitam projekto suvedimui, žymime On – Show quick add (Greitas pridėjimas). Pirminiam ir greitam projekto įvedimui užtenka pateikti šią informaciją:

 1. Project name. Projekto pavadinimas.
 2. Daily working hours on the project. Darbo pradžia, darbo pabaiga, pertraukos trukmė. Šiuos nustatymus matys visi darbuotojai, kurie bus priskirti prie projekto. Tai padės darbuotojams greičiau užpildyti savo kiekvienos darbo dienos valandų ataskaitą, nes parinkti nustatymai visada matysis worker.nu aplikacijoje. Esat poreikiui, kiekvienas darbuotojas galės pakeisti šiuos nustatymus prisijungęs prie savo worker.nu aplikacijos.

 

 • Request more info.

Kam skirtas Add project expenses nustatymas?:

 • Add project expenses. Ši funkcija ypač aktuali, jei darbuotojai patys perka darbo priemones ir įrankius, kurie skirti konkrečiam projektui. Pasirinkę On prie šio nustatymo, galėsite paprasčiau surinkti ir suadministruoti visas išlaidas, kurios buvo patirtos kiekvienam projektui.

 

 • Request more info.

Kaip pridėti projekto išlaidas (Add project expenses) worker.nu aplikacijoje telefone?

Darbuotojas savo telefone turi pasirinkti Add (Pridėti) -> Add expense (Pridėti išlaidas) -> tada užpildoma išlaidų informacija. Išlaidų suvedimui reikia šios informacijos:

  1. Expense name. Išlaidos pavadinimas. Pvz.: gipsas.
  2. Expense project. Pasirenkate, kuriam projektui priskiriate išlaidą.
  3. Amount. Įvedama išlaidų suma
 • Receipt picture. Įkeliamas pirkimo kvitas.
 1. Comments. Pridedamas komentaras.

 

 • Request more info  

Kam skirti nustatymai: Worker Tools access settings?

Worker Tools access settings, galite suteikti darbuotojui prieigą prieiti prie darbo įrankių. Darbuotojui galite leisti: pakeisti įrankio būseną, peržiūrėti įmonės turimus įrankius, atlikti įrankių inventorizaciją, pridėti naujus įrankius.

 • Request more info  

 

Worker economical data. Darbuotojo ekonominiai duomenys. Parinkę On – economical data, galėsite matyti kiek darbuotojo darbo vieta kainuoja Jūsų įmonei.